„A niechaj narodowie wżdy postronni znają,

iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają...”

Mikołaj Rej

 

 

Diagnoza


Profilaktyka i terapia wad wymowy


Terapia zaburzeń mowy i komunikacji


Wczesna interwencja logopedyczna


Profilaktyka i terapia dysleksji


Konsultacje logopedyczne


Oferta dla placówek oświatowo - wychowawczych

 

 

 

 

 

 

 

 

Bella Lingua oferuje usługi logopedyczne i neurologopedyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

ze szczególnym uwzględnieniem dwujęzyczności Polaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich.  

 

 

Diagnoza


To  specjalistyczne badanie mowy, które pozwala ocenić rozwój mowy dziecka lub stan mowy osoby dorosłej; wytyczenie przypuszczalnego czasu trwania terapii i zaproponowanie zakresu ćwiczeń.

 


Profilaktyka i terapia zaburzeń artykulacji (wad wymowy) obejmująca:

 

  • Opoźniony rozwój mowy,

 

  • Seplenienie (sygmatyzm), czyli nieprawidłowa realizacja głosek:

s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż,

 

  • Reranie (rotacyzm) - brak lub nieprawidłowa realizacja głoski r,

 

  • Kappacyzm/gammacyzm - zastępowanie głosek k i g odpowiednio głoskami t i d,

 

  • Mowa bezdźwięczna – nieprawidłowa realizacja głosek dźwięcznych, częste zastępowanie ich głoskami bezdźwięcznymi, np. g-k, z-s,d-t, itp.

 

 

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji o typie autyzmu, afazji, alalii, jąkania, jak również terapia zaburzeń mowy towarzyszących ADHD, MPDz, opóźnieniu intelektualnemu, zaburzeniom genetycznym itp.

 


Wczesna interwencja logopedyczna


to wczesna diagnoza i terapia logopedyczna polegające na stymulacji rozwoju dziecka, a zwłaszcza jego zdolności motorycznych, poznawczych i językowych (od 3. miesiąca życia).

 

 

Profilaktyka i terapia dysleksji


obejmuje ćwiczenia przygotowawcze do nauki czytania i pisania w języku polskim oparte na metodzie symultaniczno – sekwencyjnej opracowanej przez prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską – krakowskiego psychologa i logopedę.

 

 

Konsultacje logopedyczne dla rodziców i opiekunów


czyli wyjaśnianie istoty zaburzenia i instrukcja dotycząca prowadzenia zajęć w domu.

 

 

Oferta dla placówek oświatowo - wychowawczych (m.in Polskich Szkół Sobotnich) obejmująca:

 

  • badanie rozwoju mowy dzieci uczęszczających do placówki

 

  • prowadzenie terapii logopedycznej na terenie placówki

 

 

 

Drogi Rodzicu / Opiekunie jeśli dostrzegasz wątpliwości dotyczące rozwoju swojej pociechy, skontaktuj się ze mną. Pamiętaj! Zwlekanie często działa na niekorzyść.

 

 

 

„Kto ma język, ten ma świat”
H. G. Gadamer (Prawda i metoda)

 

 


Bella Lingua - Terapia Mowy i Języka

tel.: 0770 665 99 80